Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

merriment
9531 3df9
Reposted fromonlyman onlyman
merriment
9539 8be1
Reposted fromonlyman onlyman
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
merriment
9561 6030
Reposted fromonlyman onlyman
merriment
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman

June 25 2018

merriment
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viabanshe banshe
merriment
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
7950 e6b4 500
merriment
2469 f2c3
Reposted fromonlyman onlyman viasilkydreams silkydreams
merriment
0012 3fda 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
merriment
0015 9ebf
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit

June 24 2018

merriment
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
merriment

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
merriment
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viawbrewzasadom wbrewzasadom
merriment
Dlatego nie zgub miłości! Jeśli w Twoim życiu zajdzie miłość, cienie będą zataczać coraz większy krąg i ogarnie Cię coraz większy mrok i zimno. Miłość jest jak słońce. Kto ją ma, temu może wiele brakować. Ale komu brakuje miłości, temu brakuje wszystkiego.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

June 11 2018

merriment
Reposted frombluuu bluuu
merriment
Reposted frombluuu bluuu
merriment
merriment
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaIzzy721 Izzy721
merriment
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaIzzy721 Izzy721
merriment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...