Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

merriment
5168 1191
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
6010 0235 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
6189 f7fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 29 2017

merriment
1745 3b45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
merriment
5162 0290 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
merriment
Reposted fromtulele tulele viamysweetheartt mysweetheartt
merriment

October 25 2017

merriment
merriment
1560 69de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
7307 5434 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
merriment
5669 d9ac 500
Reposted fromslodziak slodziak
merriment
5582 f433 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
merriment
4247 228c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaslodziak slodziak
merriment
5037 2762 500
Reposted fromslodziak slodziak
merriment
merriment
1782 6b69
Najlepiej w ciepłych skarpetkach ;)
Reposted fromIriss Iriss viayoungadult youngadult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl